011 4283 101        060 0993435

U korak sa novom digitalnom revolucijom

California šped prati trendove najnovije digitalne revolucije i nastoji da u svoje procese implementira tech inovacije i na taj način u svakom segmentu svog funkcionisanja unapredi svoje poslovanje. Digitalizacija procesa, umanjenje troška papirne galanterije i biromaterijala, povećavanje efikasnosti i ubrzavanje procesa korišćenjem elektronske komunikacije su svakodnevica u našoj kompaniji. Nedavno je finalizovan i projekat implementacije […]

Ekološki vozni park

U cilju doprinosa očuvanja životne sredine California Šped je dala svoj doprinos obnavljanjem voznog parka vozilima sa ekološkim atestom, odnosno vozilima sa značajno umanjenim nivoom zagađenja i buke. Zahvaljujući našim partnerima Auto kuća „Stojanov“ iz Novog Sada, za potrebe zaposlenih u kompaniji, izvršena je nabavka novih FIAT Panda vozila na prirodni gas. Na ovaj način […]

Implementacija WMS naprednog sistema transporta i logistike za veće zadovoljstvo naših klijenata

U cilju unapređenja kvaliteta svojih usluga u oblasti logistike i transporta California Šped, a u saradnji sa kompanijom Digital Solution, trenutno radi na implementaciji Sistema za upravljanje skladištem (Warehouse Management System – WMS), softvera za 3PL operacije kako bi našim klijentima obezbedili kompletnu, kvaliteniju i bržu uslugu. Sistem za upravljanje skladištem je softverska aplikacija koja […]